Reference

Přečtěte si o naší práci pro klienty z oblasti automotive, energetiky, výroby nebo potravinářského průmyslu.

Denně naše řešení využívá přes 600 zaměstnavatelů a 300 000 zaměstnanců


 
TRANSROLL - CZ, a.s.
300 zaměstnanců

Společnosti TRANSROLL - CZ, a.s. jsme zařídili systém pro vedení pracovní doby, u kterého jsme navíc nastavili export do mzdového systému ValetMARK. Dané propojení plynule přenáší data od záznamu docházky až po výplatní pásku. Přímo se pak nabízí paralela s pásovými dopravníky, na které se firma specializuje - plynulý transport od začátku až do konce.
TRCZ s.r.o.
Výrobci bezpečnostních pásů a dalších důležitých systémů v oblasti aktivní i pasivní bezpečnosti v automobilové dopravě jsme se postarali o komplexní přístupový systém. Společnost TRCZ a.s. je dceřinou společností japonského podniku Tokai Rika Co., Ltd., která se řídí dle specifických zásad firemní kultury. Ta vychází z tradičního japonského pojetí přístupu k práci a zákazníkovi. Jednalo se tak o mimořádně zajímavou zkušenost.
TRW-Carr s.r.o.
3 300 zaměstnanců

U výrobce dílů pro automobilový průmysl jsme implementovali technologii na sledování a vizualizaci výroby, která upozorňuje na slabá místa procesu. Společnost dále využívá moduly plánování docházky, banka přesčasových hodin, evidence školení zaměstnanců. Náš systém jsme integrovali s firemním intranetem.
Vitana a.s.
900 zaměstnanců

Potravinářská firma díky našemu docházkovému systému eviduje odpracovanou dobu zaměstnanců a vytváří podklady pro mzdy. Modul kniha návštěv pomáhá hlídat jednorázové návštěvy společnosti nebo jednotlivých zaměstnanců.
Vysoká škola finanční a správní o.p.s.
8 000 zaměstnanců a studentů

Pro první soukromou ekonomickou univerzitu s pobočkami v Praze, Karlových Varech a Mostě jsme v rámci řešení docházky zavedli knihu návštěv, instalovali zábranové systémy a trvale zajišťujeme rozšířenou servisní podporu.
Würth Elektronik iBE CZ s.r.o.
600 zaměstnanců

Výrobci elektronických a elektromechanických soušástek Würth Elektronik iBE CZ s.r.o. jsme nasadili řešení pro vedení záznamů o pracovní době. Systém jsme navíc rozšířili a provázali s modulem Personalistika a prémie. K tomu přibylo ještě napojení na mzdový software K6 a dodání základního plánovacího nástroje.
ZOELLER SYSTEMS s.r.o.
400 zaměstnanců

Společnosti Zoeller Systems s.r.o. jsme připravili systém pro zajištění evidence pracovní doby, který propojujeme s řešením pro plánování docházky. Vedoucí tak mohou pohodlně plánovat směny, dovolené, přidělené pozice, případně i služební cesty. Řešení navíc zahrnuje automatické aktualizace, které reflektují změny v Zákoníku práce a nastavení exportu mezd do softwaru Helios Orange.
123456  

Případové studie

Systém pro sběr dat a vyhodnocení produktivity ve společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o.
Společnost ZF Passive Safety Czech s.r.o. se zabývá sériovou výrobou prvků v oblasti automobilové bezpečnosti. Hlavním předmětem činnosti je výroba bezpečnostních pásů, zámků a dalších prvků pasivní bezpečnosti. Výroba probíhá cca 130 výrobních linkách, které denně vyprodukují desítky tisíc kusů výrobků.
Číst více
Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.
Číst více
Sledování práce na zakázkách ve společnosti GAPA CZ a.s.
Společnost GAPA cz a.s., patřící mezi hlavní výrobce a dodavatele betonáren a průmyslových vah, se na nás obrátila, jako na svého dlouholetého dodavatele identifikačního systému, s požadavkem na automatizaci sběru dat z výroby za účelem zvýšení přehledu o výrobním procesu a následnou kontrolou nad jednotlivými zakázkami.
Číst více

Kontaktujte nás

Napište nám s čím vám pomůžeme, čím se zabýváte a kolik máte zaměstnanců. 
Obratem se vám ozveme zpět.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.