Systém pro sběr dat a vyhodnocení produktivity ve společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o.
Společnost ZF Passive Safety Czech s.r.o. se zabývá sériovou výrobou prvků v oblasti automobilové bezpečnosti. Hlavním předmětem činnosti je výroba bezpečnostních pásů, zámků a dalších prvků pasivní bezpečnosti. Výroba probíhá cca 130 výrobních linkách, které denně vyprodukují desítky tisíc kusů výrobků.

Implementace modulu Výroba systému SAITECH

Vedení společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o. hledalo způsoby zpřesnění výpočtu sledovaných produktivních ukazatelů a možnosti, jak modernizovat a zpřehlednit stávající systém pro sledování výkonů ve výrobě. U zákazníka jsme implementovali online řešení odvádění výroby pro cca 130 výrobních linek v souladu se standardy Průmyslu 4.0.

Managementu jsme tak umožnili se okamžitě orientovat ve využívání plánovaných kapacit. Jednoznačně jsme zpřehlednili výstupy ze systému ať už pomocí přehledných zobrazení v aplikaci nebo názornou vizualizací na jednotlivých linkách. Klíčové ukazatele pro vyhodnocení produktivity a výkonu mohou nyní odpovědní pracovníci sledovat okamžitě a efektivně provádět operativní rozhodnutí, kterými mohou uvedené ukazatele ovlivnit v okamžiku zjištění odchylky.

S využitím moderních přístupů v oblasti ergonomie zobrazení dat jsme vytvořili prostředí, které dává managementu společnosti možnost efektivně vyhodnocovat informace o výrobě a poskytujeme tak podklady pro provádění strategických rozhodnutí v oblasti plánování personálních kapacit výroby.