Reference

Přečtěte si o naší práci pro klienty z oblasti automotive, energetiky, výroby nebo potravinářského průmyslu.

Denně naše řešení využívá přes 600 zaměstnavatelů a 300 000 zaměstnanců


 
KOITO CZECH s.r.o.
800 zaměstnanců

KOITO CZECH s.r.o. je žatecká pobočka celosvětového leadra v oblasti automobilového průmyslu. Podniku jsme  zajistili jak sytém pro evidenci pracovní doby, tak jsme jim pomohli pokrýt oblast personalistiky a prémií, stejně jako řadu navazujících témat - plánování docházky, přesčasové hodiny, mzdové exporty apod.
Komwag a.s.,
400 zaměstnanců

Svým systémem pro evidování pracovní doby jsme zasáhli i do oblasti čistoty a údržby města a to v případě podniku Komwag a.s. Společnost se zabývá jak svozem a likvidací odpodů, tak i zkrášlováním a údržbou městské zeleně.
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Náš systém pro řízení výroby pomáhá efektivně využívat schopností zaměstnanců firmy Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. Jak je patrné z názvu společnosti, jedná se o výrobu rámů, paspart a lišt.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
2300 zaměstnanců

Pro výrobce plastových dílů k využití v automobilovém průmyslu jsme dodali zakázkově upravený docházkový systém doplněný o zábrany pro regulaci vstupu a vjezdu do areálu. K celé zakázce zajišťujeme pro klienta rozšířenou servisní podporu.
MD logistika, a.s.
500 zaměstnanců

Pro tradiční českou speditérskou společnost MD logistika, a.s. jsme realizovali nástroj pro evidenci pracovní doby. Vzhledem k velikosti firmy, šlo o důležitý krok pro efektivitu řízení. Návazné řešení v podobě mzdových exportů Helios IQ pak tuto funkcionalitu ještě rozšiřuje.
Megatech Boshoku Europe s.r.o.
700 zaměstnanců

Pro plzeňskou firmu Megatech Boshoku Europe s.r.o., která spadá pod koncern MEGATECH Industries AG, jsme zajišťovali integraci systému pro vedení pracovní doby. K základnímu systému jsme následně připojili i modul pro správu školení, systém plánování docházky, mzdový export a další.
Monroe Czechia s.r.o.
1400 zaměstnanců

Přední výrobce tlumičů pro osobní automobily využívá náš docházkový a stravovací systém včetně modulů kniha návštěv, evidence vozidel, plánování docházky a banka přesčasových hodin. Celé řešení jsme integrovali s firemním informačním systémem.
NET CZ s.r.o.
300 zaměstnanců

Naše systémy pomáhají společnosti NET CZ s.r.o. s výrobou sítěk do aut. Pokud máte v autě síťku za sedačkou nebo v kufru, existuje velká šance, že ji vyrobila právě tato firma z Týna nad Vltavou. A my jsme byli u toho v rámci modulu pro řízení výroby. Mimo něj jsme dodali i řešení pro evidenci pracovní doby a modul pro personalistiku a prémie.
O-I Manfacturing Czech a.s.,
1100 zaměstnanců

Výroba skleněných obalů pro nápoje a farmaceutický průmysl patří mezi zásadní činnosti společnosti O-I Manfacturing Czech a.s. V závodě v Dubí využívají náš systém pro vedení pracovní doby a spoléhají se i na další řešení v podobě knihy návštěv, plánování pracovní docházky, případně stravovací systém.
Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o.
300 zaměstnanců

Peppeler + Fuchs Manufacturing s.r.o. - celosvětový výrobce elektroniky se specializací na průmyslové senzory, IoT a zařízení zajišťující ochranu před výbuchem si od nás nechal připravit systém pro evidenci pracování doby. Ten jsme ještě rozšířili o návazná řešení v podobě plánovače docházky a systém exportů mezd ELANOR.
123456  

Případové studie

Systém pro sběr dat a vyhodnocení produktivity ve společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o.
Společnost ZF Passive Safety Czech s.r.o. se zabývá sériovou výrobou prvků v oblasti automobilové bezpečnosti. Hlavním předmětem činnosti je výroba bezpečnostních pásů, zámků a dalších prvků pasivní bezpečnosti. Výroba probíhá cca 130 výrobních linkách, které denně vyprodukují desítky tisíc kusů výrobků.
Číst více
Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.
Číst více
Sledování práce na zakázkách ve společnosti GAPA CZ a.s.
Společnost GAPA cz a.s., patřící mezi hlavní výrobce a dodavatele betonáren a průmyslových vah, se na nás obrátila, jako na svého dlouholetého dodavatele identifikačního systému, s požadavkem na automatizaci sběru dat z výroby za účelem zvýšení přehledu o výrobním procesu a následnou kontrolou nad jednotlivými zakázkami.
Číst více

Kontaktujte nás

Napište nám s čím vám pomůžeme, čím se zabýváte a kolik máte zaměstnanců. 
Obratem se vám ozveme zpět.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.