Reference

Přečtěte si o naší práci pro klienty z oblasti automotive, energetiky, výroby nebo potravinářského průmyslu.

Denně naše řešení využívá přes 600 zaměstnavatelů a 300 000 zaměstnanců


 
Fronius ČR s.r.o.
600 zaměstnanců

Pro českou výrobní pobočku v Českém Krumlově jsme zajišťovali dodávku systému k plánování a kontrole docházky, přístupu a stravování včetně mzdových exportů do systému Helios Orange a modulu banka přesčasových hodin.
GAPA cz a.s.
50 zaměstnanců

Jeden z předních českých výrobců betonáren a průmyslových vah si u nás objednal dodání systému pro evidenci pracovní doby a řízení výroby. Získaná data posíláme prostřednictvím exportu do podnikového sytému Helios IQ, kde slouží jako podklad pro výpočet mezd zaměstnanců.
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.
2900 zaměstnanců

Do vybraných závodů výrobce kabelových svazků pro automobilový průmysl jsme zavedli systém řešící docházku, prémie a přístupová práva zaměstnanců. Po domluvě jsme zakázku rozšířili o univerzální tabulkový export, mzdový export do systému BYZNYS Win a modul aktivní web.
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
1000 zaměstnanců

Pobočka mezinárodního dodavatele výrobků pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví v Horšovském Týně využívá náš systém ke sledování docházky, přístupů do jednotlivých částí závodu a řeší objednávání stravy samotnými zaměstnanci. To vše doplňuje univerzální tabulkový export, prodejní pult a mzdový export do systému NUGGET.
Grupo Antolin Bohemia, a.s.

1 300 zaměstnanců

Pro výrobní závod z oblasti automotive jsme realizovali zakázku na dodání docházkového systému s aktivním webovým rozhraním a integrací na firemní systém. Součástí dodávky byl i rozšiřující modul banka přesčasových hodin a instalace zábranových zařízení u vstupů.

HI-LEX Czech, s.r.o.
200 zaměstnanců

Český zástupce globální společnosti, vyrábějící díly pro dopravní prostředky nebo celé stavební a průmyslové stroje, využívá náš systém k monitorování docházky a kontrole přístupových práv zaměstnanců. Součástí řešení je i mzdový export a přenosný klient.
ITW PRONOVIA s.r.o.
800 zaměstnanců

Výrobci komponentů pro automobilový průmysl z Velké Bíteše, firmě ITW Pronovia, s.r.o., jsme zajistili vedení evidence pracovní doby jeho více než 800 zaměstnanců a současně se postarali i o další řešení, která se váží právě k zaměstnancům. Ve Velké Bíteši tak mohou docházku nejenom monitorovat, ale i plánovat, případně zaměstnancům nabídnout pohodlí v podobě stravovacího systému.
JUTA a.s.
2600 zaměstnanců

Pro českou společnost JUTA a.s., která se zabývá výrobou rozličných druhů fólií, textilií a membrán, jsme pomohli zajistit hned několik klíčových zaměstnaneckých systémů. Základem se stal systém pro evidenci pracovní doby a k němu pak přibylo i řešení pro personalistiku a prémie včetně mzdových exportů.
Kaisrlík spol. s r.o.
70 zaměstnanců

Firma KAISRLÍK se za 25 let činnosti rozrostla na čtyřnásobek původní velikosti a zaměstnaneckého obsazení. Pro udržení efektivity výroby a vedení firmy jsme jim pomohli dodávkou řešení pro evidenci pracovní doby a hlavně systému pro řízení výroby. Společnost tak může nadále využívat svůj růstový potenciál v oblasti strojírenské výroby.
KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
300 zaměstnanců

Akciová společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice (právní nástupce legendární Koh-i-noor Praha st.p.) se od svého vzniku zabývá výrobou v oblasti aerosolových ventilů, aplikátorů a rozprašovačů. Firmě jsme zajistili hned několik systémů pro vedení zaměstnanců - evidence pracovní doby, personalistika a prémie a řadu návazných řešení jako stravovací systém nebo mzdové exporty do systému Helios.
123456  

Případové studie

Systém pro sběr dat a vyhodnocení produktivity ve společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o.
Společnost ZF Passive Safety Czech s.r.o. se zabývá sériovou výrobou prvků v oblasti automobilové bezpečnosti. Hlavním předmětem činnosti je výroba bezpečnostních pásů, zámků a dalších prvků pasivní bezpečnosti. Výroba probíhá cca 130 výrobních linkách, které denně vyprodukují desítky tisíc kusů výrobků.
Číst více
Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.
Číst více
Sledování práce na zakázkách ve společnosti GAPA CZ a.s.
Společnost GAPA cz a.s., patřící mezi hlavní výrobce a dodavatele betonáren a průmyslových vah, se na nás obrátila, jako na svého dlouholetého dodavatele identifikačního systému, s požadavkem na automatizaci sběru dat z výroby za účelem zvýšení přehledu o výrobním procesu a následnou kontrolou nad jednotlivými zakázkami.
Číst více

Kontaktujte nás

Napište nám s čím vám pomůžeme, čím se zabýváte a kolik máte zaměstnanců. 
Obratem se vám ozveme zpět.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.