Reference

Přečtěte si o naší práci pro klienty z oblasti automotive, energetiky, výroby nebo potravinářského průmyslu.

Denně naše řešení využívá přes 600 zaměstnavatelů a 300 000 zaměstnanců


 
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
2 100 zaměstnanců

V plzeňské výrobní pobočce světového lídra v oblasti klimatizací jsme pomohli se zavedením docházkového systému včetně rozšiřujících modulů jako webový klient, exportní můstek a plánování docházky. Řešení jsme dále propojili s přístupovým systémem a knihou návštěv. 
Danisco Czech Republic, a.s.
200 zaměstnanců

Pro dánský koncern jsme v jeho českém výrobním závodě ve Smiřicích integrovali náš docházkový a přístupový systém s firemním informačním systémem společnosti Danisco. 
Docter Optics s.r.o.
500 zaměstnanců

Pobočku výrobního závodu na skleněné čočky pro automobilový průmysl v České Lípě jsme vybavili systémem ke sledování docházky a přístupů s monžostí nastavení práv pro každého uživatele. Pro účely výplaty byla součástí zakázky i banka přesčasových hodin a mzdový export do systému Byznys.
DURA Automotive CZ, k.s.
2600 zaměstnanců

Strakonické pobočce DURA Automotive CZ, světovému specialistovi na návrh, vývoj a výrobu v oblasti dopravy a mobility, jsme dodali systém evidence pracovní doby. V rámci navázaných řešení jsme jim pomohli zefektivnit plánování docházky, systém stravování a připravili pro ně i několik exportních nástrojů zejména pro mzdy.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
1 800 zaměstnanců

Česká výrobní pobočka globální firmy Eaton si u nás objednala zavedení docházkového systému včetně vyřešení přístupu a smlouvou garantovanou servisní podporu. Zakázku jsme rozšířili o banku přesčasových hodin a  evidenci vozidel. 
Euromedia Group, a.s.
1200 zaměstanců

Pro jednu z největších firem na českém knižním trhu, která vlastní řadu nakladatelství a provozuje síť knihkupectví, jsme zavedli docházkový a přístupový systém rozšířený o moduly jako plánování docházky, virtuální webový terminál, banka přesčasových hodin, aktivní web, přenosný klient a mzdové exporty do systému 6K.
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
4600 zaměstnanců

Pro tři slovenské výrobní závody francouzské společnosti Faurecia jsme dodali náš systém pro evidenci pracovní doby a přístupových práv. Řešení jsme na žádost rozšířili o zákaznické moduly, jako je přenosný klient, univerzální tabulkový export, banka přesčasových hodin, virtuální webový terminál, aktivní a pasivní web nebo mzdové exporty do firemního systému SAP.
Faurecia s.r.o.
3 000 zaměstnanců

Faurecia, osmý největší výrobce autodílů na světě, využívá náš systém v Mladé Boleslavi a Bakově nad Jizerou. Řešení rozšiřuje banka přesčasů a exportní můstek do systému K2. Na žádost klienta jsme vytvořili zakázkový modul pro výpočet prémií zaměstnanců. Vše spravujeme v režimu rozšířené servisní podpory.
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
200 zaměstnanců

Do provozu, zaměřeného na sériovou i zakázkovou výrobu dřevěných interiérových prvků a nábytkových částí, jsme dodali systém pro evidenci pracovní doby a řízení výroby včetně doplňujicích modulů jako aktivní webové rozhraní, banka přesčasových hodin a mzdové exporty do firemního ERP ABRA.
Fresenius Medical Care s.r.o.
900 zaměstnanců

V 21 klientových pobočkách dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí jsme zavedli systém ke sledování docházky a přístupu s možností nastavení práv každého uživatele. Řešení jsme na přání rozšířili o modul plánování rozpisů směn, přenosný klient a mzdové exporty do systému Unicos (3.0).
123456  

Případové studie

Systém pro sběr dat a vyhodnocení produktivity ve společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o.
Společnost ZF Passive Safety Czech s.r.o. se zabývá sériovou výrobou prvků v oblasti automobilové bezpečnosti. Hlavním předmětem činnosti je výroba bezpečnostních pásů, zámků a dalších prvků pasivní bezpečnosti. Výroba probíhá cca 130 výrobních linkách, které denně vyprodukují desítky tisíc kusů výrobků.
Číst více
Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.
Číst více
Sledování práce na zakázkách ve společnosti GAPA CZ a.s.
Společnost GAPA cz a.s., patřící mezi hlavní výrobce a dodavatele betonáren a průmyslových vah, se na nás obrátila, jako na svého dlouholetého dodavatele identifikačního systému, s požadavkem na automatizaci sběru dat z výroby za účelem zvýšení přehledu o výrobním procesu a následnou kontrolou nad jednotlivými zakázkami.
Číst více

Kontaktujte nás

Napište nám s čím vám pomůžeme, čím se zabýváte a kolik máte zaměstnanců. 
Obratem se vám ozveme zpět.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.