Řízení a sledování výroby
Získejte klíčové informace pro operativní rozhodování, odhalte a aktivujte skryté rezervy, optimalizujte využití stávajících výrobních zdrojů a lidského potenciálu. S naším systémem pro řízení výroby snížíte náklady, zvýšíte kvalitu a získáte konkurenční výhodu.
Čím zaujme systém pro výrobu
Zajistí online vhled do výroby
Najde rezervy ve výrobě a navrhne zlepšení
Zpracuje data v souladu s průmyslem 4.0
Zrychlí operativní řízení výroby

Funkce systému rozšíříte díky modulům jako

Plánování výroby
Reagujte na změny nastalé u klienta, na konkrétní lince či u stroje ve výrobě.
Sběr dat z výroby
Využijte data automaticky sebraná ze strojů a rozšiřte je o ručně doplněná data od zaměstnanců.
Údržba a její plánování
Nechte systém plánovat důležité preventivní zákroky do časových oken ve výrobě a v případě potřeby řídit akutní servisní zásahy. 
Vyhodnocení výkonu zaměstnanců
Mějte přehled o každém pracovníkovi, jeho přítomnosti, aktuální činnosti nebo výkonnosti.
Výpočet výkonu výroby
Získejte nezkreslená data o využití strojů, lidských zdrojů nebo  porovnání výrobních dat se stanovenými normami.
 
Vizualizace průběhu výroby
Zobrazte si grafickou podobu dat o chodu všech pracovišť v terénu na mobilu nebo tabletu.
Upozornění a notifikace
Nastavte  upozornění na sledované stavy ve výrobě určeným osobám formou sms, e-mailem nebo dalšími způsoby.
Business Intelligence (BI)
Rozhodujte se na základě analýzy dat v reálném čase. Data z Vašich systémů dostaneme na jedno místo, analyzujeme  je a předložíme srozumitelnou formou pro všechny typy uživatelů. 
odhalených neproduktivních časů ve výrobě
zkušeností s výrobními systémy
sebraných záznamů denně - BIG data se nebojíme
snížení neplánovaných odstávek strojů

Propojíme výrobu se zbytkem podniku

Naše moderní SW a HW platforma zajistí multifunkční rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi zaměstnancem, strojem, linkou, plánovačem, mistrem, koordinátorem výroby i ředitelem. Vzhledem k vysokým možnostem přizpůsobení pracuje náš systém samostatně nebo v sobě integruje data z Vašich stávající systémů.
Poskytne tak ucelený pohled na získané informace napříč všemi systémy včetně jejich komplexního vyhodnocení.
Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.
Číst více
Naším systémem pro výrobu denně projde více jak 7 500 000 dílů a celých výrobků i v těchto firmách
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
200 zaměstnanců

Do provozu, zaměřeného na sériovou i zakázkovou výrobu dřevěných interiérových prvků a nábytkových částí, jsme dodali systém pro evidenci pracovní doby a řízení výroby včetně doplňujicích modulů jako aktivní webové rozhraní, banka přesčasových hodin a mzdové exporty do firemního ERP ABRA.
GAPA cz a.s.
50 zaměstnanců

Jeden z předních českých výrobců betonáren a průmyslových vah si u nás objednal dodání systému pro evidenci pracovní doby a řízení výroby. Získaná data posíláme prostřednictvím exportu do podnikového sytému Helios IQ, kde slouží jako podklad pro výpočet mezd zaměstnanců.
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Náš systém pro řízení výroby pomáhá efektivně využívat schopností zaměstnanců firmy Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. Jak je patrné z názvu společnosti, jedná se o výrobu rámů, paspart a lišt.

Ozvěte se nám

Je systém řídící výrobu něco pro vás?
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.