Turnikety, závory a el. vrátníky

Turnikety a závory

Turnikety jako součást přístupového systému slouží pro omezení a zároveň kontrolu vstupu do budov. Turnikety mohou být jednosměrné i obousměrné, v případě potřeby s nouzovým tlačítkem ze strany úniku. Při obvyklém řešení jsou oboustranně opatřeny čtečkou karet, která po přiložení karty (či čipu) odblokuje rameno turniketu a je umožněn průchod. Ramena turniketu se odblokují vždy pouze tím směrem, ze kterého byla přiložena karta. Záznam o tomto průchodu je pak evidován do docházkového a přístupového software SAITECH. Samotná instalace turniketů může být doplněna o různá zábradlí či jiné zábranové prvky - např. pojezdové brány či závory omezující vjezd automobilů, které lze ovládat buď přiložením identifikační karty ke sloupku s čtečkou u vjezdu nebo pomocí komfortního dálkového ovládání. Místo jednoduché čtečky může být na turniketu nebo sloupku před bránou umístěn i malý docházkový terminál umožňující zaměstnancům volbu registrací (důvodů) opuštění budovy.

turnikety2.jpg
Turnikety se čtečkami elektronických karet

Elektronický vrátník

Elektronický vrátník jako součást přístupového systému bývá součástí uceleného docházkového a přístupového řešení. Umožňuje hlasovou komunikaci návštěvy u brány s recepcí, případně s jiným pracovištěm, a vzdálené otevření dveří či brány nebo závory návštěvě.

el-vratnik-s-externi-cteckou-karet-na-sloupku-pred-pojezdovou-branou.jpg
El. vrátník s externí čtečkou karet na sloupku před pojezdovou branou