Servisní služby a technická podpora

Kvalitní servisní služby jsou základním kamenem dlouholetého partnerského vztahu mezi každou firmou a jejími klienty. Naše společnost nabízí ucelenou koncepci technické podpory a servisního zázemí po celou dobu životnosti našeho identifikačního systému.

Rozsáhlé servisní služby, které poskytujeme v rámci svých dodávek, jsou zaměřeny na včasné plnění záručního a pozáručního servisu a na technickou podporu zákazníka. Oddělení realizace a služeb naší společnosti je připraveno vždy poskytnout nezbytnou součinnost při řešení vašeho požadavku.

Na celé řešení je poskytována záruka po dobu 24 měsíců. Zahájení řešení požadavku je garantováno a definováno vymezením garančních dob a kategorizací požadavků v rámci servisní smlouvy. Komunikace se zákazníkem je řešena pomocí online řešení HelpDesk, telefonickou a emailovou podporou.

Nad rámec standardních záručních podmínek je možno po uvedení řešení do rutinního provozu nabídnout dle potřeb zákazníka nadstandardní provozní podporu, zahrnující řešení havarijních situací přímo v lokalitě zákazníka s definovanými reakčnímy časy (např. s garantovaným vyřešení problému do 4 hodin atp.) a to v závislosti na individuální potřebě zákazníka a podmínkách servisní smlouvy.

Plnění servisní podpory je ošetřeno servisní smlouvou a přináší zákazníkovi potřebnou jistotu v případě vzniku nenadálé situace. Servis zajišťujeme vlastními silami v rámci celé ČR se zárukou včasného a plně funkčního obnovení provozu. V případě selhání komponent docházkového systému je příslušná oprava prováděna ve většině případů výměnným způsobem. Zákazník tak získává v co nejkratším čase plnohodnotnou funkční náhradu.
 

Poskytované služby v rámci servisní smlouvy:

Telefonická podpora Zahrnuje přístup k telefonickému poradenství na vyhrazeném čísle.
Online podpora HelpDesk Zahrnuje přístup do vyhrazené internetové sekce HelpDesk.
Garance servisního dojezdu a reakčních dob​ Služba garantuje dojezd servisního technika, nebo softwarového konzultanta do dvou pracovních dní. Součástí služby je také garance alespoň částečného zprovoznění identifikačního systému ve stanovené lhůtě. K dispozici jsou nástroje dálkové správy, volitelně také nástroje dálkové diagnostiky a technické podpory. Oprava vadných komponentů je prováděna vždy výměnným způsobem.
Legislativní a modulová podpora Služba zahrnuje neomezený přístup k systémovým a modulovým aktualizacím softwaru. Dále zahrnuje legislativní podporu a rozesílání příslušných revizí softwaru na datovém nosiči společně s dokumentovaným přehledem změn.
Volné požadavky v ceně/rok Rozumí se možnost volného čerpání bezplatných služeb v rámci stanoveného počtu Požadavků.