Jak funguje kurzarbeit a jak s ním pomáháme našim klientům

V minulých dnech a týdnech jsme se jako dodavatel služeb velmi často setkávali s požadavkem zákazníků na zajištění potřeby evidovat nový typ nepřítomnosti. Touto novou nepřítomností byl kurzarbeit, který, vedle standardních nepřítomností a náhrad mezd v podobě Prostojů v různých procentních sazbách, začal tvořit velkou část požadavků na nová nastavení.

S těmito požadavky spojenými s konfigurací systému jsme tak čelili mnohým dotazům: Jak to správně nastavit? Jak se má správně počítat? Jak to mají nastavené jinde? Chtěli bychom to taky tak. Z toho, jakým způsobem se nás uživatelé doptávali a k jakým informacím máme přístup a co jsme si o nové náhradě nastudovali vyplývá, že neexistuje žádný návod jak „správně“ nový kurzarbeit vypočítat. Existuje mnoho pokynů pro to, jak evidovanou dobu zpracovat z pohledu mezd, jaké jsou podmínky pro zařazení do Programu Antivirus, ale pokyny, které by zpřesnily, jak takovou dobu evidovat, nikde uvedeny nejsou.

Výjimkou je obecné pravidlo, že zaměstnanec musí v rámci měsíce vykonávat alespoň nějakou práci (kurzarbeit je institut částečné zaměstnanosti) a definice toho, jak pracovat s náhradou ve dnech svátků. Tedy to, že o příspěvek z Programu Antivirus je možné na dny svátků žádat pouze v případě, že existuje dohoda zaměstnavatele s odbory nebo je platný pro tyto okolnosti vnitřní předpis zaměstnavatele.

Nastavení tedy provádíme tak, že výpočet probíhá na hodiny, čtvrthodiny apod. tedy na obvyklé zaokrouhlení, které zákazník používá, abychom mu umožnili opravdu přesnou evidenci času, který bude následně uplatňovat v Programu Antivirus. Podle informací od uživatelů pak individuálně upravujeme vlastnosti výpočtu ve dnech svátků. V souvislosti s nastavením samozřejmě zákazníkům připravujeme/upravujeme výstupní sestavy, kdy buď rozšiřujeme stávající docházkové výstupy nebo podle potřeby tvoříme specifické na kurzarbeit zaměřené výstupy.