Školení uživatelů PowerKey 3.0 pro správce systému

Obecné informace

Zkratka: SC02B

Zaměření: Seminář je určen pro klíčové uživatele a správce systému, kteří chtějí ovládnout aplikaci PowerKey 3.0 nejen na základní úrovni a naučit se ovládat moduly určené pro správu systému.
 
Profil: Účastníci tohoto semináře budou schopni ovládat moduly týkající se uživatelských účtů a rolí, tiskových sestav a konfigurace zobrazení uživatelského rozhraní PowerKey 3.0.
 
Rozsah: 6 hodin rozdělených do dvou bloků, mezi bloky hodinová přestávka na oběd. Oba bloky obsahují 15 min. přestávku.

Náplň semináře

Na úvod tohoto semináře jsme zařadili krátké opakování ovládání systému Powerkey 3.0 na základní úrovni a to zejména části týkající se výstupů docházky. Podrobné informace o základním ovládání systému jsou náplní kurzu s názvem Začínáme s PowerKey 3.0.
 

Další náplní jsou níže popsané moduly

Modul Tiskové sestavy

Pomocí modulu tiskových sestav lze v systému zavést a konfigurovat výstupy z aplikace PowerKey 3.0. Ukážeme si, jaké sestavy a jakými způsoby se vybrané sestavy vytvářejí. Velkou pozornost budeme věnovat konfiguraci výstupů do aplikace MS Excel. Vzhledem k rozsáhlosti této úlohy jí budeme věnovat celý dopolední blok.
 

Modul Uživatelé systému

Jednoduchý modul pro správu uživatelských účtů či skupin uživatelů. Ukážeme si, jakým způsobem modul ovládat a spravovat uživatelské účty a jejich přístupy v rámci aplikace PowerKey 3.0.
 

Modul Uživatelské profily

Každému z uživatelů je přiřazen určitý profil, který přesně vymezuje možnosti ovládání jednotlivých úloh. Na semináři se podíváme, jak se profily nastavují a na co dbát při provádění konfigurace.
 

Konfigurační mód

Konfigurační mód by se dal označit za speciální modul, který slouží pro vytváření pracovních ploch a pracovních sad nástrojů. V rámci tohoto semináře si ukážeme vytvoření a nastavení uživatelské plochy a panelu nástrojů.