Virtuální terminál

Webový terminál umožní provést přihlášenému pracovníkovi registraci svého příchodu, odchodu nebo přerušení pouhým stiskem příslušného tlačítka na obrazovce, podobně jako u klasického terminálu.

Základem intranetového docházkového terminálu je 6 registračních tlačítek, která obsahují registrace podle nastavení v Docházce.

www terminál.png

 

Přihlášení

Zapsání registrace se provede kliknutím na zvolené tlačítko. Na displeji se následně zobrazí potvrzující zpráva, že registrace byla zapsána.

www terminál přihlášení.png

 

Jestliže má uživatel přiřazena práva pro více jak jeden intranetový terminál, zobrazí se pod displejem přepínání mezi terminály. Po vybrání terminálu a kliknutím na tlačítko “změň terminál” se zobrazí stránka s vybraným terminálem.