Plánování docházky

Plánování docházky umožňuje dynamické naplánování směn. Směny lze plánovat až na rok dopředu měsíc po měsíci, nebo měnit v průběhu měsíce.

Mistři či jiní zodpovědní pracovníci mají okamžitý přehled o tom, zda dotyčný pracovník má nějakou změnu pracovního plánu. Plánovat směny je možné i pro ostatní pracovní poměry nejen pro HPP.

Dny, na které byla naplánována některá ze změn oproti pracovnímu plánu, jsou graficky zvýrazněny.

Plánování směn

 

Možnosti plánování:

 • Směny
  - individuální rozsah směn (čas začátku a konce)
  - přesčasy (čas uznaný před std. začátkem a po std. konci směny)
 • Konta
  - na úrovni celé směny nebo půlsměn
  - se zadaným časovým rozsahem (ve směně i mimo směnu)
 • Pozice na směnách
  - jen na celé směny
 • Nákladová střediska
  - na úrovni celých směn
  - se zadaným časovým rozsahem
  - na úrovni celkového denního počtu hodin

Plánování

 

Plánování dovolených a služebních cest

Zodpovědný pracovník má díky našemu docházkovému systému a modulu knika návštěv okamžitý přehled o přítomných či nepřítomných pracovnících svěřeného střediska a zároveň přehled o dovolené, kolik má možnost daný pracovník ještě čerpat, nebo kolik dovolené je právě v plánu.

Plánování dovolené a služebních cest

 

Aktualizace dle Zákoníku práce

Plánování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je kontrolováno systémem, který Vás bude upozorňovat na příklad při překročení zákonem daných bezpečnostních přestávek mezi směnami.Tento modul umožňuje plánovat i pohotovost.

Plánování pohotovosti