Identifikační prvky

Základní prvek identifikačního systému

Každá karta nebo čip je v systému jedinečný. ID médium neobsahuje samo o sobě žádnou informaci  o přiděleném jedinci. Obsahuje pouze jedinečné číslo, které je v softwarové aplikaci přiděleno konkrétní osobě či vozidlu. Identifikační média jsou různě odolná vůči rušivým vlivům prostředí, ve kterém jsou používány. Jedno ID médium může být použito pro více činností např.: docházka, otevírání dveří, objednávka stravy, sledování výroby.

Nabízíme veškeré příslušenství k identifikačním médiím od potisku přes pouzdra až po šňůrky. Získáte tak od nás kompletní služby a servis.
 

Typy identifikačních prvků:

Čipy Dallas

Patří do skupiny kontaktních médií. Přiložením čipu ke snímací hlavě dojde k přečtení kódu a tím k jednoznačné identifikaci konkrétní osoby.

Základní vlastnosti:

  • obsahují jedinečný kód, který nelze falšovat
  • jsou odolné proti mechanickému poškození, vlhku, mrazu i mastnotě
  • mohou být, jako každá kontaktní technologie náchylné na elektrostatický výboj

 

Bezkontaktní média

Nejčastější podobou bezkontaktních médií jsou karty s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. V rámci jedné firmy je možno kombinovat bezkontaktní karty i přívěšky. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtecí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Základní vlastnosti:

  • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
  • obsahují číselný kód, který nezle falšovat
  • karty lze opatřit potiskem - logem firmy nebo fotografií a slouží k prokázání identity
  • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkem pro umístění na klíče
  • typy bezkontaktních karet Unique (EM), Mifare, HiD a další

 

Biometrický systém 

V docházkovém a přístupovém systému, který nabízí naše společnost je možno jako identifikační médium použít otisk prstů. Jedinečnost otisku prstu poskytuje opravdovou bezpečnost. Na rozdíl od klíčů nebo karet nemohou být prsty ztraceny ani půjčeny a tak zaručují, že přístup bude povolen pouze oprávněné osobě. Protože bezpečnostní požadavky pro různá nasazení jsou rozdílné, umožňuje terminál pro snímání otisků prstů snadno nastavit úroveň bezpečnosti jak pro celý systém, tak i pro jednotlivé uživatele v kombinaci s kartou.

Identifikační

 

Katalogový list Identifikační média ke stažení zde.