Podpora pro nastavení Docházky - revize 153

1. Vstupní požadavky

2. Abstrakt

Revize 153 reflektuje změny v Zákoníku práce § 96. Jedná se zejména o nutnost vykazovat jednotlivá pracovní konta včetně času od-do. Změny nastavení v modulu docházkového systému se týkají modulů Docházková konta a nastavení Výstupní sestavy (Osobního listu).
 

Nové nastavení se může týkat doplňkových kont:

Formulace v § 96 Konto v Pwk 3.0 * Stav v PowerKey 3.0
Evidence odpracované doby Odpracováno Není potřeba upravovat
Práce přesčas Přesčas 25 % Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta Přesčas
Další dohodnuté práce přesčas (=ve zdravotnictví) Přesčas 25 % Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta Přesčas
Noční práce Noční Aplikujte postup viz. kapitola Nastavení konta mimo typ Přesčas
Odpracovaná doba v době pracovní pohotovosti Odpracováno Není potřeba upravovat
Doba pracovní pohotovosti v době, kdy k výkonu práce nedošlo Pohotovost Není potřeba upravovat

V různých zákaznických nastaveních nemusí názvy kont přesně odpovídat. V případě nejasností kontaktujte zákaznickou linku.
 

3. Nastavení konta typu Přesčas

U všech použitých kont typu Přesčas je potřeba nastavit následující parametry:

Nastavení kont

Nutnost zadat správně všechny parametry


Nastavení kont - přesčas

Konto Přesčas - nastavení různých parametrů
 

4. Nastavení konta mimo typ Přesčas

Nastavení kont - noční

Přizpůsobení parametrů kont mimo typ Přesčas
 

5. Nastavení výstupních sestav

V modulu "Výstupní sestavy" je nutné pro sestavu "Osobní list" otevřít záložku "Konta" a zde v Doplňkových kontech zaškrtnout pro odpovídající konta checkbox ve sloupci Detail.
Nastavení tisku

Zaškrtněte odpovídající konta


Dále, na stejném místě, na záložce "Docházka" zaškrtnout checkbox "Formátování s údaji pro ZP 2012".
Nastavení tisku - Osobní list

"Formátování s údaji pro ZP 2012"


Tím se zajistí zobrazení evidence času ve výstupní sestavě (Osobním listu). Nově potom výstupní sestava "Osobní list" vypadá takto:

Nový tisk

"P25" je zkratka uvedená v parametrech konta v modulu Docházková konta


Pro porovnání, vzhled výstupu před úpravou:

Vzhled původního tisku

Vzhled původního tisku
 

6. Zobrazení v přehledu docházky

Výpočet si lze zobrazit v okně modulu "Docházkové rozpisy", nicméně už ne najednou, ale vždy jen po jednom vybraném kontě.

Zobrazení výpočtu
Původní rozepsání základních kont je schované pod volbou "Základní výpočet":

Přehled docházky

Přehled docházky