Požadavky pro migraci

Tento postup slouží jako pomůcka pro přípravu migrace serveru, jsou zde shrnuty veškeré požadavky pro úspěšné provedení migrace databáze, aplikace a služeb pro komunikaci s hardwarovými prvky na nový server.

Proces migrace je rozdělen do třech etap, bodově:

 1. První etapa – starý server, případně servery, pokud jsou rozdělené na aplikační a databázový. Zde se formou SQL Management Studia provedou zálohy databází, uvedení do stavu offline, zastavení a zakázání komunikačních služeb.
 2. Další etapa – nový server, zde prostřednictvím SQL Management Studia obnovíme zálohu databáze a přesuneme sem potřebný instalační balíček. Následuje instalace aplikace a služeb, které provážeme s novým serverem a databází.
 3. V poslední etapě už jen naimportujeme Vaše šablony pro tiskové sestavy ze starého serveru na nový a zkontrolujeme správnou průchodnost komunikace mezi serverem a hardwarem.
Upozornění: V průběhu migrace nebudou moci uživatelé pracovat se systémem SAITECH a Docházka. V průběhu migrace se všechna data zapisují do jednotek, po jejím dokončení se opět nahrají do docházky.
 

Co budeme potřebovat:

 • Vzdálené připojení na aplikační a databázový server – formou SplashTop nebo VPN + RDP.
 • Windows účet s administrátorským oprávněním - Pro instalaci aplikace a komunikačních služeb.
 • Přístup do SQL Management Studia s dostatečným oprávněním (viz. Bod 3)
 • Připravenou SQL instanci, do které máme databázi migrovat
 • Průchod komunikace terminál x nový server (viz. Bod 3)
 • Aby v průběhu migrace nikdo nepracoval s docházkou aby nedošlo ke změnám ve staré 
  databázi

Minimální požadované technikcé parametry pro nový server

 • OS Windows Server 2016 a vyšší
 • SQL Server 2016 a vyšší (doporučujeme využití plné verze, v krajním případě Express)
 • Kolace CZECH_CI_AS
 • Nastavený a zapnutý SQL MixMode
 • Nainstalované SQL Management Studio
 • Přístup do SQL Management studia s dostatečným oprávněním, pro vytvoření uživatelů nad serverem, vytvoření databází, provedení záloh databází a updatu. (Účet SA, či jiný účet s oprávněním SYSADMIN). Ověření oprávnění poskytnutého přístupu proběhne ihned po připojení, jakmile nebude tato podmínka splněna, veškeré práce budou ZASTAVENY!
 • Heslo od účtu SA bude sděleno směrem k SAITECH v termínu migrace/implementace, nebo  roběhne zadání Vaší stranou.
 • Heslo od profilu SA MŮŽE být bezprostředně po implementaci či migraci změněno, není potřeba k dalšímu užívání. Jeho potřeba striktně zasahuje jen do vytvoření uživatelů nad serverem, vytvoření databází, provedení záloh databází a updatu.
 • POZOR – tento účet se nesmí jmenovat „SAITECH, Dochazka, PwkAdmin nebo PwkLogin“!
 • Minimální verze docházkového systému 3.13
 • .NET Framework min. 4.7.2
 • IIS 7 (Internet Information Service) – ASP.NET + .NET Framework min. 4.7.2)
 • Povolenou komunikace do databáze a portů ve Firewallu (1433, 10001, 843, případně porty 
  80, 321, 60000)
 • Port 1433 – Komunikace s aplikací, vizualizace
 • Port 10001 – Docházkové terminály, nesíťové jednotky
 • Port 843 – Terminál X50 – komunikace se serverem
 • Port 80 – webové rozhraní
 • Port 321 – komunikace multifunkčního terminálu se serverem
 • Port 60000- komunikace jednotek nového přístupu se serverem
 • OS Windows minimálně 10 na všech klientských stanicích, které aktivně využívají docházk