Turnikety, závory, dveřní zámky a branky

Zábranová zařízení se v současné době stávají nedílnou součástí řešení přístupu do budov a objektů. Jejich hlavním přínosem je, že efektivně zamezují pohybu neoprávněných osob či vozidel v areálu nebo budově společnosti. Dále usměrňují průchod osob a průjezd vozidel s možností jejich evidence a slouží k jednosměrnému nebo obousměrnému vpouštění do a z areálu společnosti.

Vzhledem k široké nabídce jednotlivých zábranových systémů je možné tyto systémy navzájem kombinovat tak, aby co nejvíce vyhovovaly požadavkům na provoz jednotlivých úseků vaší společnosti.

Turnikety je možné umístit do vnitřních i venkovních prostor areálu. Venkovní turnikety slouží zejména pro vpouštění osob do areálu, vnitřní pak bývají často doplněny o docházkové terminály tak, aby při průchodu osob byla rovnou evidována docházka. Zábranová ramena propouští vždy jen ve směru přiložení karty. Pro bezpečnost může být turniket vybaven nouzovým tlačítkem ze strany úniku. Dalším přínosem je jejich design nerezové konstrukce, který zvyšuje prestiž budovy.

Automatické závory slouží k zamezení vjezdu a výjezdu vozidel. Systém automatických závor je standardně doplněn o přístupový systém tak, aby průjezd vozidel byl odbavován v co nejkratším možném čase.

Branky slouží standardně k možnosti vpuštění tělesně postižených osob, či pro možnou manipulaci s většími břemeny. Bývají často užívány jako doplněk ke standardním turniketům. Branky mohou být ovládány buď pomocí přístupového systému, či jen pomocí tlačítka umístěného například na recepci.

Dveřní zámky slouží k mechanickému zabezpečení dveří a znemožňují, nebo alespoň ztěžují, možnost vniknutí do objektu. Nabízíme i řešení pro požární a únikové cesty.

 

Vlastnosti:

Klecový turniket
  • Jedno i obousměrný provoz
  • Robustní provedení
  • Možnost designu nerezové konstrukce nebo laku turniketu dle požadavku na konkrétní barvu
  • Možnost funkce anti-panik u turniketů či branek
  • Možnost optické i zvukové signalizace volného průchodu
  • Signalizace povoleného směru průchodu
  • Možnost instalace snímačů přímo do těla vnitřního turniketu tak, aby nebyl narušen vzhled tohoto turniketu a snímače nebyly mechanicky poškozovány
  • Nízké náklady na údržbu a provoz
  • Vysoká spolehlivost systému
  • Certifikace pro celou EU
 

Speciální a bezpečnostní funkce přístupu

Turniket TW AP 1100mm kartáčovaný nerezDetekční systémy - neautorizované průchody, jako jsou podlézání či přeskakování ramene turniketu nebo průchod osoby bez oprávnění, jsou velice nežádoucí. Pomocí speciálních optických senzorů pohybu zabudovaných přímo v těle turniketu jsou tyto nepovolené snahy o průchod turniketem rozpoznány. Pomocí dalších signálů tak může být o tomto chování upozorněna např. bezpečnostní služba.

Stav nouze a výpadku proudu - v případě nouze je možné zajistit volný průchod trnovým turniketem pomocí speciální funkce Anti-Panic automatického padajícího ramene. Během výpadku proudu je možné pomocí zálohového akumulátoru zajistit provoz turniketu a to až na několik stovek funkčních cyklů.

Snadný a komfortní průchod turniketem - speciální funkce, která procházejícímu s oprávněným vstupem vizuálně a velice intuitivně napovídá, že průchod turniketem je volný a je možno turniketem projít. Samotný průchod turniketem se stává rychlejším a zvyšuje se tak kapacita průchodu.

Možnost doplnění systému automatických závor o indukční smyčku - slouží k možnosti otevření závory po najetí na danou plochu. Po sepnutí tohoto snímače dojde k automatickému otevření brány.
 

Nabízené typy dveřních zámků

 zabrany.png

Katalogový list Zábranová zařízení ke stažení zde.