Stravovací systém

Stravovací systém je plně integrovanou součástí námi nabízené softwarové aplikace. Navazuje na docházkový a přístupový systém, jedná se však o autonomní řešení.

Zavedením stravovacího systému umožníte Vašim zaměstnancům velmi komfortní objednávání jídel pomocí webového rozhraní přímo z jejich pracovních stanic nebo samostatného objednávacího terminálu. Současně zjednodušíte administrativní a organizační zátěž spojenou se správou stravenek a dotovaných jídel. Stravovací systém navíc umí řešit bezhotovostní doplňkový prodej a provoz kantýny s přímým provázáním na vyúčtování mezd a umožňuje připojit i výdejové automaty na svačiny, večeře nebo dotované nápoje.
 

Výhody a přínosy stravovacího systému

 • Vyšší komfort pro strávníky i pro uživatele systému - v porovnání s klasickou papírovou evidencí objednávek je systém komfortnější a eliminuje možné chyby při objednávání.
 • Možnost definice různých kategorií strávníků - správce systému si s jeho pomocí může nadefinovat různé kategorie strávníků a jim přiřadit odpovídající výši dotace na stravu a jiná omezení.
 • Obsluha většího množství jídelen - software zvládá bez problémů pracovat i s více jídelnami současně, přestože každá jídelna funguje podle svého specifického režimu.
 • Propojení na výdejní automaty, kiosky a kantýny - umožňuje do systému zařadit i další výdejní místa pro občerstvení zavedená ve společnosti. Nákup v těchto kioscích (kantýnách) se promítá do celkového stravovacího systému a umožňuje tedy jejich propojení.
 • Kreditní systém - objednávání stravy je založeno na kreditním systému, který může fungovat několika způsoby. Nejvíce využívána je možnost vyúčtování projedených jídel 1x za měsíc srážkou ze mzdy. Další možností je požadovat vložení hotovosti na účet, ze kterého strávník čerpá až k nulovému zůstatku.
 • Webové rozhraní s virtuálním terminálem – jednoduchý, ale rychlý přístup do systému pro náhled i základní správu lze provádět přes webový prohlížeč. Registraci lze díky virtuálnímu terminálu zadat odkudkoli a na jakémkoli počítači s přístupem na internet.
 • Možnost rozšíření systému o další doplňkové moduly - k dispozici jsou nejen standardní moduly, ale v případě potřeby lze na zakázku doprogramovat i specializované moduly na míru dle konkrétních požadavků klienta.
Stravovací systém

Stravovací systém - Tvorba jídelníčku
 

Hlavní výhody propojení docházky a stravy

 • Ovládání všech úloh aplikace vychází z logiky a grafického rozhraní osvědčených u modulů docházkového systému.  Tím se výrazně zjednodušuje zaškolení všech uživatelů.
 • Oba systémy využívají společnou datovou základnu, takže při příchodu nových zaměstnanců není nutné jejich duplicitní zadávání do personální databáze.
 • Docházková část aplikace dokáže provádět automatický výpočet nároků na stravenky a tuto informaci předávat stravovacímu systému pro výpočet dotací stravy.
 • Stravovací systém pak může na základě odebrané stravy a přiznané dotace přenést do docházky informaci o korunové částce, která má být stržena ze mzdy.

 

Ukázka zapojení – stravovací systém

Stravování

1: Terminál pro objednání jídel, 2: Přístupová jednotka, 3: Výdejový pult, 4: Monitor pro zobrazení vybraného jídla, 5: Inteligentní jednotka S400, 6: Počítač nebo server se systémem