Rozšiřující moduly docházkového systému

Představujeme moduly, které jsou nadstavbou docházkového, přístupového, stravovacího systému a systému sledování práce na zakázkách a vizualizace výroby. Naší snahou je systém neustále rozvíjet a nabízet komplexní řešení v jedné aplikaci, což přináší efekt synergie a snadnou údržbu aplikace. Tyto moduly nabízejí komfortní ulehčení každodenní práce.
Exportní můstek - slouží k přenosu podkladů o docházce do mzdových a informačních systémů. Připraveno cca 80 standardních exportních můstků. Možnost zákaznické úpravy do zvoleného mzdového či informačního systému.

Banka přesčasových hodin - sdružuje veškeré přesčasy pracovníků. Umožňuje jejich sledování, správu, kontrolu a automatické proplácení. Eviduje přesčasy nařízené i nenařízené a řídí se aktuálním Zákoníkem práce.

Webový klient pasivní - umožňuje nahlížet na vlastní docházku, přes osobní číslo, díky webové aplikaci. Je možné pracovat s docházkou z jakéhokoli počítače bez nutnosti mít nainstalován program modul docházkový systém.

Webový klient aktivní - poskytuje možnost nahlížet, kontrolovat a editovat docházku díky webové aplikaci. Je možné vidět nejen vlastní docházku, ale i docházku zaměstnanců. Postačí vám webová adresa aktivního webového klienta, uživatelské jméno či číslo a heslo. Veškerá práce se záznamy probíhá online.

Virtuální terminál - slouží přihlášenému pracovníkovi k registraci svého příchodu, odchodu nebo přerušení pouhým stiskem příslušného tlačítka na obrazovce jeho PC či tabletu, podobně jako u klasického terminálu.

Portable klient - verze systému, kterou lze snadno spouštět a používat ze síťového disku či jiného přenosného média. Výhodné pro instalaci aktualizací. Portable klient se funkčností nijak neliší od klasického klienta.

Kniha návštěv - slouží ke správě návštěv. Díky tomu bude moci návštěva vstupovat jen do předem definovaných prostor. Tento modul je určen především pro sekretariáty a vrátnice.

Plánování docházky - umožňuje dynamické naplánování směn. Směny lze plánovat až na rok dopředu a lze je měnit i v průběhu jednotlivých měsíců. Dny, na které byla naplánována změna oproti pracovnímu plánu, jsou graficky zvýrazněny.

Workflow - slouží zaměstnancům k vytváření požadavků na dovolenou, přesčas a jiné žádosti. Vše probíhá přes webové rozhraní. Požadavek vygeneruje automatický e-mail určený nadřízenému, který požadavek schválí či zamítne.

Tablo přítomnosti - doplňuje přístupový systém a zobrazuje počet aktuálně přítomných lidí, nebo seznam aktuálně přítomných osob s časem posledního příchodu a délkou přítomnosti v areálu.

Personální synchronizace - odbourává duplicitní zadávání personálních údajů v informačních či mzdových systémech a samotném docházkovém systému. Usnadňuje práci s personálními záznamy.