Praktické přínosy systému sledování a vizualizace výroby

Sledování a vizualizace výroby přináší efektivní kontrolu výrobních a lidských zdrojů, zvýšení výkonu výroby a snížení prostojů a nákladů. Různé firmy používají pro zpracování svých zakázek rozdílné workflow, nicméně nástroje ke zvýšení výkonu a efektivity výroby jsou velmi podobné a je možno je rozdělit do několika základních prvků. Rozhraní lze individuálně upravit podle konkrétních potřeb klienta a daného provozu.

Individuální úprava rozhraní

Sběr výkonových výrobních dat

„Mám neustálý přehled o aktuálním výkonu linky či stroje“

Data se sbírají online z výrobní linky či z konkrétního výrobního stroje. Základním sběrným údajem obvykle bývá počet vyrobených kusů, ale lze evidovat i další údaje (např. vadné kusy či jiná technologická data z linek). Tyto informace se v reálném čase přenášejí (tj. po každém vyrobeném kuse) do systému a následně se ukládají do firemní databáze.

Přehled výkonu linky za danou směnuPřehled výkonu linky za danou směnu

 

Evidence přítomnosti pracujících osob

„Okamžitě vím, na které lince nebo stroji je daný zaměstnanec přítomen a jak dlouho zde pracuje“

Zaměstnanci si mohou evidovat (bezkontaktní kartou či jiným médiem použitým pro docházku) práci přímo na konkrétní lince či stroji pomocí multifunkčního terminálu přímo ve výrobě nebo díky snímači identifikačního média u daného stroje.
 

Evidence typu práce

„Vždy mám přehled, jakou činnost zaměstnanci právě vykonávají“

Pomocí terminálů ve výrobě si mohou zaměstnanci evidovat i jednotlivé druhy práce (např. ve strojírenství: příprava, řezání, svařování…). Máte pak přesný přehled, jak dlouho a kdy se dané činnosti zaměstnanec věnoval.
 

Přiřazení získaných dat k zakázce

„Všechny výše uvedené informace lze spojit s konkrétní zakázkou Vašeho klienta“

Všechna výše uvedená data mohou být spojena s konkrétní zakázkou klienta, čímž získám nástroj pro kontrolu efektivity, nákladovosti a ziskovosti zakázek a současně přesné podklady pro odměňování zaměstnanců (např. s využitím návazného modulu pro zpracování prémií).
 

Vizualizace a prezentace dat

„Mám k těmto informacím neustálý přístup a to i přes web. Údaje o výkonu linky či stroje mohou být zobrazovány na vizualizačních obrazovkách nad linkami, což funguje jako skvělý motivátor zaměstnanců a současně jako nástroj jejich kontroly.“

 Vizualizace výroby

 

Dokument ke stažení: Sledování a vizualizace výroby - praktické přínosy (*.pdf) V případě zájmu o podrobnější informace či osobní prezentaci prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.