Identifikační prvky

Základní prvky identifikačního systému

 

 

Každá karta, popřípadě čip, je v systému jedinečná. Obsahuje jedinečné číslo, které je v softwarové aplikaci přiděleno konkrétní osobě či vozidlu. ID médium neobsahuje samo o sobě žádnou informaci  o přiděleném jedinci. Identifikační média jsou různě odolná vůči rušivým vlivům prostředí, ve kterém jsou používány. Jedno ID médium může být použito pro více činností např.: docházka, otevírání dveří, objednávka stravy, sledování výroby.
Nabízíme kompletní služby a servis týkající se příslušenství identifikačních médií (potisky na karty, pouzdra, šňůrky).

 

Typy identifikačních prvků:

 

Bezkontaktní média

Nejčastější podobou bezkontaktních médií jsou karty s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. V rámci jedné firmy je možno kombinovat bezkontaktní karty i přívěsky. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtecí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů, kde je zpracován a vyhodnocen.

Základní vlastnosti:

  • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
  • obsahují číselný kód, který nelze falšovat
  • karty lze opatřit potiskem - logem firmy nebo fotografií a slouží k prokázání identity
  • přívěsky jsou vyrobeny z odolného plastu a díky poutku je lze umístit na klíče
  • typy bezkontaktních karet Unique (EM), Mifare, HiD a další
 

Čipy Dallas

Patří do skupiny kontaktních médií. Přiložením čipu ke snímací hlavě dojde k přečtení kódu a tím k jednoznačné identifikaci konkrétní osoby.

Základní vlastnosti:

  • obsahují jedinečný kód, který nelze falšovat
  • jsou odolné proti mechanickému poškození, vlhku, mrazu i mastnotě
  • mohou být, jako každá kontaktní technologie náchylné na elektrostatický výboj
 

Biometrický systém 

V docházkovém a přístupovém systému nabízeném naší společností lze využít jako identifikační médium otisky prstů. Jedinečnost otisku prstu zajišťuje plnou bezpečnost. Protože bezpečnostní požadavky bývají pro různá nasazení rozdílné, umožňuje terminál pro snímání otisků prstů snadno nastavit úroveň bezpečnosti jak pro celý systém, tak i pro jednotlivé uživatele v kombinaci s kartou.