Banka přesčasových hodin

Tento docházkový modul umožňuje sdružovat veškeré přesčasy a umožňuje jejich správu, kontrolu a automatické proplácení. Banka přesčasových hodin se řídí aktuálním Zákoníkem práce.

Pro personalisty, vedoucí pracovníky

Banka přesčasových hodin umožňuje sledování přesčasových hodin a jejich automatické zpracování.
 

Hlavní přínosy:

  • Díky tomuto modulu není třeba vést ruční evidenci přesčasových hodin
  • Veškeré přesčasy se zaznamenávají do Docházky bez Vašeho zásahu
  • V přehledu je rozlišení sledování přesčasů nařízených, ale i těch nenařízených
  • Možnost sledování přesčasů za dané kontrolní období i za celý rok
  • Přehled přesčasů Vás upozorní na případné překročení týdenního či ročního limitu přesčasů
  • U vytvořených přesčasů hlídá termín jejich nejpozdějšího čerpání
  • Nevyčerpané přesčasy, umožňuje proplatit

Banka přesčasových hodin se zobrazuje v Docházkových rozpisech a je označena záložkou „Přehled přesčasů“ v liště obsahující různé typy sumářů.

Další označení banky přesčasů je v pravém dolním rohu aplikace, kde je malý obrázek.
 

Informace o čeprání přesčasů

V označeném sloupci je vidět kdy byl přesčas vytvořen a do kdy nejpozději je jej nutné vyčerpat. Máte přehled o tom, kolik hodin si zaměstnanec už vyčerpal a kolik mu zbývá.


Informace o proplacení přesčasů

Zadávat hodiny k proplacení lze ručně ještě před zákonem danými třemi měsíci. Záleží pouze na individuálním nastavení banky přesčasů.

Docházkový systém ze skupiny identifikačních systémů nabízí spoustu variant svého využití.